Fibroliza mięśniowo-powięziowa z wyk. haczyków

Techniki pracy mięśniowo- powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków (czyli tzw. „haczykowanie”) jest to metoda leczenia bólu układu ruchu polegającą na uwalnianiu zrostów ciałek drażniących, umiejscowionych międzypowięziowo, za pomocą mobilizacji przy użyciu przykładanych do skóry haczyków.
Szczególnym wskazaniem do stosowania tej metody jest ból pochodzenia urazowego, znakomicie sprawdza się ona przy wszelkiego rodzaju urazach sportowych, np. przy zapaleniu ścięgien, zapaleniu okołostawowym, neuralgii, bólu lędźwiowym, rwie kulszowej, deficytach ruchomości występujących po zabiegach chirurgicznych.
Metoda ta opiera się na pogłębionej znajomości anatomii palpacyjnej, do uwalniania miejsc niedostępnych „zwykłej” pracy palpacyjnej wykorzystuje specjalne narzędzie w postaci haczyka, co pozwala na przywracanie ruchomości tkankowej w różnych płaszczyznach ślizgu mięśniowo- powięziowego.