Techniki osteopatyczne

Osteopatia (medycyna osteopatyczna) to element systemu opieki zdrowotnej z ponad 100-letnią tradycją, w którym do stawiania diagnozy i leczenia chorych wykorzystywane jest badanie manualne. Osteopatia traktuje organizm człowieka jako jedność, uznając, że wszystkie jego części są ze sobą połączone. Holistyczne podejście do pacjenta sprawia, że osteopatia nie ogranicza się jedynie do badania wybranych części ciała. Osteopatia nie leczy choroby, tylko człowieka. Jej celem jest odnalezienie pierwotnej dysfunkcji organizmu, która często jest odległa w czasie i pozornie wydaje się nie mieć bezpośredniego znaczenia na bieżące dolegliwości. Mogą być to konsekwencje wcześniej przebytych urazów (w tym także okołoporodowych), operacji, chorób infekcyjnych, ale też stresu czy nieprawidłowej higieny życia i pracy. Osteopatia wierzy w naturalne siły ciała, które odpowiednio pobudzone mogą pokonać chorobę.

Osteopatia kieruje się następującymi zasadami:

• organizm stanowi jedność
• budowa ciała i procesy w nim zachodzące są wzajemnie powiązane
• organizm posiada zdolność do autoregulacji, samoleczenia i utrzymania równowagi (homeostazy)

Osteopatia w przeciwieństwie do medycyny klasycznej (akademickiej) nie korzysta z leków. Nie stoi jednak do niej w opozycji, a wręcz przeciwnie – stanowi jej doskonałe uzupełnienie.