Wizyta


PRZEBIEG WIZYTY

Wizyta trwa ok. 60 minut, jednak czas trwania nie jest najważniejszym elementem terapii.

Przede wszystkim jest to terapia manualna, oznacza to, że wszystkie czynności wykonywane są rękami terapeuty. W przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba mogą zostać zastosowane dodatkowe narzędzia pracy takie jak igły akupunkturowe, igły iniekcyjne, haczyk czy też urządzenia do fizykoterapii (fala uderzeniowa, laser wysokoenergetyczny, elektrostymulacja TENS itp). Pierwszą wizytę poprzedza dokładny wywiad, który jest kluczowym elementem diagnostyki oraz umożliwia przeprowadzenie konkretnych testów klinicznych, których celem jest określenie stanu strukturalnego i funkcjonalnego ciała pacjenta. Te dwa elementy diagnostyczne wraz z wynikami badań pozwalają na postawienie tzw. „hipotez diagnostycznych” oraz przeprowadzenie leczenia zachowawczego. Po zakończonej wizycie Pacjent jest informowany o ewentualnych reakcjach pozabiegowych oraz o oczekiwanych rezultatach a także dostaje zalecenia co do dalszego postępowania.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Proszę przynieść z sobą na pierwszą wizytę dokumenty dotyczące stanu zdrowia, w tym: wypisy szpitalne i lekarskie, wyniki badań obrazowych z kliszami / cd (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, usg, scyntygrafia, itd.) oraz badań laboratoryjnych (morfologia, hormony, itd.).

Do wykonania badania a także oceny całego ciała konieczny jest bezpośredni dostęp do skóry pacjenta, proszę więc o założenie bielizny, która zapewni Pani/Panu komfort w trakcie wizyty. Bez względu na to, czy problem pacjenta występuje w stawi skokowym, czy kręgosłupie – w trakcie wizyty oceniany może być cały narząd ruchu jak również jama brzuszna i klatka piersiowa.

CENNIK

wizyta 80 zł. (praca specyficznymi metodami terapii manualnej dobieranymi indywidualnie do problemu pacjenta oraz gdy jest to konieczne zabiegami z zakresu oferowanej fizykoterapii)

masaż 30-100 zł.

fala uderzeniowa 40 zł.

terapia uciskowa kończyn 40 zł.

laser wysokoenergetyczny 20 zł.

diatermia krótkofalowa 15 zł.

magnetronik 10 zł.

ultradźwięki 10 zł.

elektroterapia 10 zł.

 

 

.

.